logo Taalvlinder

Medische terminologie - beroepen/functies

verzameld door Josefien Bruijn


a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z
acupuncturist acupuncteur/acupuncturist
allergist allergoloog
allopath allopaat (beoefenaar van allopathie)
alloptahic medical doctor allopaat (beoefenaar van allopathie)
analyst laborant/analist
anatomist anatoom
anesthesiologist anesthesist/narcotiseur/anesthesioloog
anesthetist anesthesist/narcotiseur/anesthesioloog
assistant houseman (BE) co-assistent
assitant nurse assistent-verpleegkundige
attending (physician) behandelend arts; behandelend specialist
audiologist audioloog
aurist oorarts/oorspecialist
baby catcher (slang) verloskundige (ook in Nederlandse ziekenhuizen wordt de uitdrukking 'baby's vangen' wel gebruikt voor het draaien van diensten op de verloskamer)
blade (slang) chirurg
bone setter (slang) osteopaat
brain surgeon hersenchirurg
bug doctor (AE, (gevangenis)slang) psychiater; psycholoog
candy striper vrijwillig(st)er/afdelingshulpje/zaalhulp (iemand die als vrijwillig(st)er in een ziekenhuis werkt; zo genoemd naar hun rood-wit gestreepte uniform)
cardiologist cardioloog
CCU nurse CCU-verpleegkundige
cell biologist celbioloog/cytoloog
chemical analyst analist
chemical lab(oratory)assistant/technician analist
chest surgeon thoraxchirurg
chief of surgery chef de clinique/hoofd chirurgie/hoofdchirurg
chief resident hoofdassistent
chiropodist chiropodist
chiropractor chiropracticus/chiropractor
clinical lab technologist/technician klinisch laborant
clincal psychologist klinisch psycholoog
clinical psychotherapist klinisch psychotherapeut
clinical perfusionst klinisch perfusionist
clinician clinicus
code (team) reanimatieteam
company doctor bedrijfsarts
consultant (in ziekenhuis werkzame) (sub)specialist (helpt o.a. huisartsen)
consultant (medisch) specialist/consulterend geneesheer/consulent/consultant/adviseur
consulting physician geneesheer-consulent
coroner lijkschouwer/patholoog-anatoom
couch doctor (AE, inf.) hersenkraker/psychiater
counselor (meestal) therapeut
crash team reanimatieteam
critical care nurse IC-verpleegkundige
cytologist cytoloog/celkundige
dedicated passenger arts of verpleegkundige in een traumahelikopter
dental assistant tandartsassistent(e)
dental hygienist mondhygiënist(e)
dental mechanic tandtechnicus
dental physician tandarts
dental surgeon tandarts
dentist tandarts
dentist's assistant tandartsassistent(e)
dermatologist dermatoloog
diabetes consultant diabetesconsulent
dialysis nurse dialyseverpleegkundige
dietician/dietitian diëtist(e)
director of medical education hoofd opleidingen
director of medicine hoofd patiëntenzorg
district nurse wijkverpleegster/wijkverpleegkundige
doc (inf.) dokter/arts; psychiater
doctor dokter/arts/geneesheer/medicus
doctor's assistant doktersassistent(e)
Dr. dokter/arts
dresser (BE) operatie-assistent
drug salesman/saleswoman artsenbezoeker
dry nurse baker
ear specialist oorspecialist
ear, nose and throat specialist KNO-arts
echographist echografist
EEC operator/technician EEG-laborant
embryologist embryoloog
emergency medical technicians (EMT's) eerstehulpverleners (eerstehulpteam)
emergency physician eerstehulparts
emergentologist eerstehulparts
EMT zie emergency medical technician
endocrinologist endocrinoloog
ermergency personell eerstehulpteam (eerstehulpverleners)
ER nurse eerstehulpverpleegkundige
eye doctor oogarts
family counselor/therapist gezinstherapeut
family doctor huisarts
family physician (FP) huisarts
family therapist gezinstherapeut
fanger (slang) kaakchirurg
fetologist foetoloog
flying doctor vliegende dokter/arts
FP (family physician) huisarts (zie huisarts lijst JG)
gasser/gas passer (slang) anesthesist
gastroenterologist gastro-enteroloog/maag-darmspecialist
gastrologist gastroloog
general practitioner/physician huisarts
generalist (physician) generalist
geneticist geneticus
GP (general practicioner) huisarts
graduate nurse (AE) (gediplomeerd) verpleegkundige
gyn(a)ecologist gynaecoloog
hand surgeon handchirurg
head and neck surgeon KNO-arts
head nurse hoofdzuster
head shrinker (slang) zielenknijper/psychiater
health care worker/professional werker in de gezondheidszorg/zorgverlener
health inspector inspecteur/ambtenaar van de gezondheidsdienst
health officer inspecteur/ambtenaar van de gezondheidsdienst
health professional/provider zorgverlener
health visitor (ong.) wijkverpleegster (verpleegkundige die huisbezoeken aflegt) (BE)
heart surgeon hartchirurg
hematologist hematoloog
home aid thuishulp
hospice (AE) wijkverpleger/verpleegster (i.h.b. stervensbegeleider/begeleidster)
hospital chaplain geestelijk verzorger; ziekenpastor (rooms-katholiek)
house officer (BE) eerstejaars assistent
houseman (BE) co-assistent
immunologist immunoloog
indian gas-passer (slang) anesthesist
infirmarian infirmarius/ziekenbroeder/ziekenverzorger
intern co-assistent (nog geen arts)
internist internist
interventional radiologist interventieradioloog
junior/senior resident onderscheid zoveel mogelijk omzeilen(als het niet anders kan junior-/senior-assistent)
lab(oratory) assistant/technician laborant/analist
laryngologist laryngoloog/strottenhoofdspecialist/keelarts/forniater
LDS (licentiate in Dental Surgery) tandarts
licensed practical nurse verpleegkundige
licentiate in Dental Surgery tandarts
LPN (licensed practical nurse) verpleegkundige
lung specialist longarts
male nurse verpleger/(zieken)broeder
mariage therapist relatietherapeut/huwelijkstherapeut
marital counselor relatietherapeut/huwelijkstherapeut
maternity nurse kraamverpleegster/kraamverpleegkundige
MD (medical doctor) arts
med evac/MedEvac (unit) reddingsteam (vaak in helikopter)
medic medische student; dokter/arts
medical (zn) medisch student
medical doctor arts
medical laboratory technician (medisch) analist/laborant
medical man medicus/dokter/arts/chirurg
medical officer ambtenaar van de gezondheidsdienst; officier van gezondheid (leger); schoolarts
medical photographer medisch fotograaf
medical practitioner arts
medical representative artsenbezoeker
medical resident arts-assistent
medico medisch student; dokter/arts
midlevel practioner zie Health Maintenance Organization in lijst JG
molar masher (slang) tandarts
monthly nurse kraamverzorger/kraamverzorgster (die één maand na de bevalling blijft komen)
morphologist morfoloog
naturopath natuurgenezer/naturopaat
naturopathic physician natuurgenezer/naturopaat
neurobiologist neurobioloog
neurologist neuroloog
neurosurgeon neurochirurg
night nurse nachtzuster
NP (nurse practiotioner) idem
nurse (m/v) verpleegster/verpleger/zuster/broeder
nurse assistant assistent-verpleegkundige
nurse practitioner nurse-practitioner (bestaat nog geen Nederlands woord voor)
nurse's aide verpleeghulp
nursing assistant assistent-verpleegkundige
nursing staff verplegend personeel
nutritionist voedingsdeskundige
occupational therapist bezigheidstherapeut
oculist oogarts
OD (doctor of optometry) optometrist/(gediplomeerd) opticien
odontologist odontoloog
Officer of Health ambtenaar van de gezondheidsdienst
oncologist oncoloog
ophthalmic optician optometrist/(gediplomeerd) opticien
ophthalmologist oogarts
optician opticien
optometrist optometrist/(gediplomeerd) opticien
oral surgeon mondarts
orderly zaalhulp/ziekenbroeder
OR nurse operatieverpleegkundige/OK-verpleegkundige
orthodontist orthodontist
orthop(a)edic surgeon/orthop(a)edist orthopedist/orthopedisch chirurg
orthoptist orthoptist
ortho resident arts-assistent orthopedie
osteopath osteopaat
OT (occupational therapist) bezigheidstherapeut
oto(rhino)laryngologist KNO-arts
otolaryngologist KNO-arts
otologist oorspecialist/otoloog
PA (physician assistant) arts-assistent
panel doctor ziekenfondsarts
paramedic eerstehulpverlener
paramedics ambulancepersoneel; ziekenbroeders; soms eerstehulpteam
pathologist patholoog
pediatric neurosurgeon kinderneurochirurg
pediatrician pediater/kinderarts
perfusionist perfusionist
pharmacist apotheker
phar(m)D (doctor of pharmacy) apotheker
phlebotomist aderlater
phrenologist frenoloog/schedelkundige
physical therapist fysiotherapeut
physical therapy assistant assistent-fysiotherapeut
phys. zie physician
physician arts/medicus/dokter/geneesheer (vaak in tegenstelling tot chirurg)/internist
physician assistant arts-assistant/medisch assistant
physician in ordinary to Her Majesty lijfarts van Hare Majesteit
physiologist fysioloog
physiotherapist fysiotherapeut
plaster technician gipsverbandmeester
plastic surgeon plastisch chirurg
plumber (slang) uroloog
PMD huisarts
pneumonologist longarts
practical nurse ongediplomeerd verpleegkundige
prehospital medicine traumateam
primary care doctor huisarts
professor professor/hoogleraar
professor of anatomy professor/hoogleraar in de anatomie
prosector prosector/preparateur (assistent)
psychiater psychiater
psychoanalyst psychoanalyticus
psychologist psycholoog (M.A. en PhD)
psychopharmacologist psychofarmacoloog
psychophysiologist psychofysioloog
psychosurgeon hersenchirurg
psychotherapist psychotherapeut
PT (physical therapist) fysiotherapeut
public health nurse wijkverpleegkundige
pulmonologist longarts
qualified nurse gediplomeerd verpleegkundige
radiation therapist radiotherapeut
radiographer röntgenlaborant(e)
radiologist radioloog
rear admiral (slang) proctoloog
registered nurse verpleegkundige
registered nurse operating room operatieverpleegkundige/OK-verpleegkundige
registered nurse anesthetist anesthesieverpleegkundige
registrar stagelopend specialist/aankomend (medisch) specialist
rehab(ilitation) doctor/physician revalidatiearts
relationship counsel(l)or relatietherapeut
resident arts-assistent (arts die wordt opgeleid tot specialist)
respiratory therapist ademhalingstherapeut
resuscitator reanimist
RN (registered nurse) verpleegkundige
RN-OR operatieverpleegkundige/OK-verpleegkundige
RPh (pharmacist) (erkend) apotheker
school psychologist schoolpsycholoog
scrub nurse OK-zuster/OK-verpleegkundige/OK-assistent/instrumenterend verpleegkundige
SEN zie state-enrolled nurse
senior/junior resident onderscheid zoveel mogelijk omzeilen (als het niet anders kan senior-/junior-assistent)
serologist seroloog/specialist in de serologie, serumdeskundige
sex therapist sekstherapeut
SG zie surgeon general
shadow gazer (slang ) radioloog
social worker maatschappelijk werk(st)er
specialist (doctor) specialist
speech-language pathologist spraak-taalpatholoog
speech therapist logopedist
SRN zie state-registered nurse
staff nurse (BE) stafverpleegkundige
state-enrolled nurse (ong.) ziekenverzorger/ziekenverzorgster
state registered nurse (BE) gediplomeerd verpleegkundige
stomatologist stomatoloog
student nurse leerlingverpleegkundige
surg. zie surgeon
surgeon chirurg
surgeon apothecary apotheekhoudend arts/apotheker-geneesheer
surgeon dentist kaakchirurg
surgeon general (AE) directeur-generaal; adviseur-generaal voor de volksgezondheid; generaal-majoor-arts (in de krijgsmacht)
surgical tech(nician) OK-assistent/OK-verpleegkundige
tern (slang) zie intern
therapist therapeut
trauma surgeon traumachirurg
triage nurse triagezuster
triple reanimatieteam/crashteam
urologist uroloog
vascular surgeon vaatchirurg
vascular team vaatchirurgie
V.J. anesthesist
wet nurse voedster
wig picker (slang) psychiater
witch doctor (slang) internist
Workers' Comp doc(tor) (AE) verzekeringsarts
X-ray/radiology assistant/technician röntgenlaborant