logo Taalvlinder

Medisch-technische en farmaceutische termen

verzameld door Josefien Bruijn

a  b  c  e  f  g  h  k  l  m  n  o  p  q  s  t  v  w  x  y  z

Engelse term

Nederlandse term

   
g-interferons gamma-interferonen
a-tocopherol alfa-tocoferol
2-pyridylcarboxylic acid azide 2-pyridylcarbonzuurazide.
3-b-naftoyl (Brilliant Cresyl Blue) Brilliant Cresyl blauw C17H21C1N40.0.5ZnC12
Ablation Ablatie
Abscissa Horizontale as
Absorptive Absorberend
Acacia Arabische gom
Acetic acid Azijnzuur
Acidify Aanzuren
Acoustic Startle Assay [I, P] Akoestische schriktest
Acquisition parameters acquisitieparameters
actinic keratosis = solar keratosis keratosis actinia
Activation pathway Geleidingsbaan
actuate Bedienen/besturen
Actuator Aandrijver, stelaandrijving
ADA-SCID ADA-SCID
Addition funnel Toevoertrechter
Adhesions following surgery In the plural, inflammatory bands that connect opposing serous surfaces; adhesievorming na een operatie
Adhesive Hechtmiddel, kleefmiddel
adjacent coils naast elkaar gelegen windingen
Adjuvant In immunologische context: adjuvans; anders adjuvant of aanvullend (bijv. aanvullende cytostatica naast bestraling/chirurgie)
Admixture Toevoeging
Adsorptive immobilisation Immobilisatie dmv adsorptie
Affective disorders a class of mental disorder’s characterized by a disturbance in mood. Affectieve stoornissen
Affinity binding Affiniteitsbinding / binding op grond van affiniteit
Affinity separation Scheiding op grond van affiniteit
Afzetten van materiaal: Printing Bedrukking
Afzetten van materiaal: Vapor deposition Opdamping
Aged doen verouderen
Agents werkzame stoffen
Agglomerate size Deeltjesgrootte
Agitate Schudden
Agonise (wat een agonist doet) Activeren
a-helical ovine Van het schaap, a-helisch (helical: schroefvormig, spiraalvormig)
Air quenched blown film Aan lucht gekoelde. geblazen film
Air-jet mill Luchtstraalmolen
Air-oxidizable mediator Aan lucht oxideerbare mediator
Alginic acid Alginezuur
Alignment Sequentievergelijking (in context van DNA)
Alignment Alignering (van polymeerketens)
Aliquots Aliquots
Alkaline printing Alkalische papierfabricage / zuurvrije papierfabricage
All sections were counterstained with Meyer's hematoxyline. Op alle preparaten werd een differentiële kleuring uitgevoerd met Meyers hematoxyline
Allene Alleen (propadieen)
allograft heteroloog transplantaat
Alpha (can be alpha to the amine) Ten opzichte van het amine een alfapositie kan innemen
Alum aluin
Amine opening Verbreken verbinding tussen twee aminozuren
Amperometry Stroomsterktemeting
Amphiphile amfifiel
amphotropic virus, Xenotroop virus an oncornavirus that does not produce disease in its natural host but does replicate in tissue culture cells of the host species and also in cells from other species.
Amplify Amplificeren
amyloidotic neuropathy neuropathie als gevolg van amyloïdose
Analyt-responsive signal Signaal dat afhankelijk is van de concentratie van de te analyseren stof
Angle of intersection Hoek bij het snijpunt
Angle of winding Wikkelingshoek
Angular orientation Hoekstand
Angular orientation Hoekoriëntatie
Anhydrous Watervrij
Anneal recombine DNA in the double-stranded form; hybridisatie
annealing conditions hybridisatie-omstandigheden
Antifungal Schimmelwerend
Anti-inflammatory immunomodulators ontstekingsremmende immuno-modulatoren
Antinutritional content Gehalte oneetbare delen
Antiplatelet agents trombocytantagonisten
Apoptosis Apoptose
Apparent density Schijnbaar soortelijk gewicht, schijnbare dichtheid
Applied potential Bedrijfspotentiaal
Aprotic solvent Oplosmiddel dat geen protonen afstaat
Aptamer Aptameer
Aqueous medium waterig milieu
Aqueous phase Waterige fase
Aqueous workup Zuivering in water
Arbor blade system Spil-blad systeem
Area percentage Area Percent Normalization: proportion, on a scale of 100, of the total area of integrated peaks in a chromatogram, which is under a given peak, often the major peak; percentage van de oppervlakte onder de grafiek
Arrangement (electrode) Configuratie
Array Rangschikking, array (elektrodenarray)
Arterial flutter Arterieel fibrilleren
As valence and stability permit indien de valentie en de stabiliteit dit toelaten,
Assay buffer Testbuffer
Assay counts testtellingen
Assembly, to form an assembly … aggregeren (alleen in bep. context!)
Atomize Vaporiseren
atony Atonie
Atrial appendage Atriaal aneurysma
atrial flutter, auricular flutter , jugular embryocardia; rapid regular atrial contractions occurring usually at rates between 250 and 400 per minute and often producing “saw-tooth” waves in the electrocardiogram Boezemfibrilleren
autograft autoloog transplantaat
Auxiliary Hulpstof
AWG American Wire Gauge, Amerikaanse standaardeenheid voor dikte van geleiders (aderdiameter)
Axial Centraal
Azeotrope Azotropisch distilleren
Azeotropic destillation Azeotropische destillatie