logo Taalvlinder

Vogels

Het onvolprezen WNF geeft enorm veel informatie. Op de site vindt u ook de rallen en trappen weer terug die ik jaren geleden via de helaas ter ziele gegane Dierenbibliotheek leerde kennen.

Het WNF is zó goed, dat vermelding van andere sites overbodig is geworden.

Gakken op zijn Amerikaans: Een beknopt, maar interessant document over ganzen (en enkele andere dieren) en planten van Texas tot Noordoost-Canada verzameld tijdens de vertaling van The Snow Geese van William Fiennes. In de lijst, samengesteld door bioloog/vertaler Herman van den Bijtel, zijn ook enkele termen opgenomen die vooral voor vogelaars - of vertalers van vogelende romans - van belang zijn.