logo Taalvlinder

Militaire termen - luchtmacht


a  b  a  b  c  e  f  g  h  i  j k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  z
G
G Golf
gadget (slang) bijnaam voor kadet in de USAF
gaff off (slang) negeren
gain altitude/height klimmen/hoogte winnen/hoogte krijgen
gale storm
Galileo naam van internationaal computerreserveringssysteem/CRS
galley kombuis/boordkeuken
galley loader keukenwagen (op luchthaven)
gas bag brandstofzak (in luchtschip); omhulsel (van luchtballon)
gas balloon gasballon
gasoline engine benzinemotor
gas pump (slang) tank(er)vliegtuig
gas turbine gasturbine
gas turbine engine gasturbinemotor
gate ingang/uitgang/gate (op luchthaven); naverbrander (slang)
gateway idem/toegangspoort (van luchthaven zelf en van de pieren)
gauge meter; instrumentklok; grondkoers
gauge (ww) meten/peilen
gear onderstel/landingsgestel
gear box tandwielkast
gear door ondersteldeur/landingsgesteldeur
gear shaft aandrijfas (van de tandwielkast)
general generaal; algemeen
general air traffic algemeen luchtverkeer
general aviation kleine luchtvaart (privé- en zakenluchtvaart)
general purpose ... multipurpose- .../voor algemene doelen
generator generator/aggregaat
geodesy geodesie
geodetic geodetisch
geodetic construction geodetische constructie/honingraatconstructie
(constructie zonder hoofdspanten)
geodetics geodesie
geodetic structure geodetische constructie/geodetische romp
George (slang) bijnaam voor stuurautomaat/autopiloot in de VS
get one's wings je vliegbrevet halen
get-you-down suit overlevingspak
G-force g-kracht/zwaartektracht
gigahertz GHz/gigahertz
gigahertz and nanoseconds (slang) zeer technisch en moeilijk te begrijpen
gimbal (ring) cardanring; ophangbeugel
gimbal error cardanfout
gimbal mounted cardanophanging
*gimper (slang) betrouwbare/competente/goede vlieger (VS)
giro zie gyro
gismo/gizmo (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
Glare merknaam van materiaal waar bombestendige bagagecontainers
van worden gemaakt
glass cockpit glazen cockpit
glass-fibre reinforced plastic glasvezelversterkt plastic
glide glijvlucht/zweefvlucht
glide (ww) zweefvliegen
glide angle glijhoek
glide path glijpad/dalingsbaan
glide path beacon landingsbaken
glide path landing beam landingsstraal (van radiobaken bij landing)
glider zweefvliegtuig
glide ratio glijgetal
glider field zweefvliegveld
glider pilot zweefvlieger
glider port zweefvliegveld
glider site zweefvliegveld
glider tug sleepvliegtuig voor zweefvliegtuig
glideslope glijpad/glijhoek/dalingsbaan
glideslope indication light(s) oriëntatielamp (op de grond om de vlieger te helpen
bij het handhaven van de juiste daalhoek)
glideslope receiver dalingsbaanontvanger
gliding zweefvliegen
gliding angle glijhoek
gliding club zweefclub/zweefvliegclub
G-load(ing) G-kracht
global navigation satellite system wereldwijd navigatiesatellietsysteem (VS-variant van GPS)
global positioning system GPS
glove vleugelwortel (van F-14 Tomcat); gloves (brandwerende)
handschoenen gedragen door vliegers
go-around idem/doorstart
go-around (ww) landing afbreken/draaien voor tweede landingspoging
god (US Navy) de hoogste baas; (compliment voor vliegers, een kei/meester in...)
goggles vliegbril
go-juice (slang) (vliegtuig)brandstof
Gold c Gouden C (zweefvliegen)
Golf idem/G (de letter G)
Gomer (slang) tegenstander bij luchtgevecht
gondola gondel (onder luchtschip of ballon)
go-no-go speed go-no-gosnelheid (maximale afbreeksnelheid tijdens startaanloop)
goo (slang) slecht weer (waarbij het zicht bijna nul is); in de wolken
good deal oké/afgesproken (VS)
good visibility goed zicht
goon up (slang) falen/verknallen
Gosport tube spreekbuis (vroeger in trainers)
go subsonic op subsone snelheid gaan vliegen
gouge (slang) actuele informatie/roddels/nieuwtjes (informeel)
governor (toeren)regelaar/regulateur
GPWS alert GPWS-alarm
GPWS warning GPWS-waarschuwing/grondnaderingwaarschuwing
grass landing area graslandingsterrein
G-rating g-krachtlimiet (van een vliegtuig)
gravity zwaartekracht
gravity fuelling point opening voor drukloos tanken
gravity hook zwaartepuntshaak (zweefvliegen)
grease vet
grease it in (slang) zachte landing (VS)
grease nipple smeernippel
green apple (slang) knop voor de nood-zuurstoftoevoer
greenie board (US Navy) scorebord op carrier met daarop de beoordeling
van de deklandingen van de vliegers (groen is een goede kleur;
elke andere kleur is foute boel)
green to green de wind draait naar stuurboord
grid point values puntwaardencoördinaten
grid x-ray (+ nummer) coördinaat (+ nummer)
gripe (slang) technische storing (aan een vliegtuig); (met een 'up gripe' kun je
nog doorvliegen, met een 'down gripe' niet)
grooved runway landingsbaan met dwarsgroeven
gross weight brutogewicht
ground (ww) aan de grond houden/grounden; aarden (neerstorten)
ground aid grondhulpmiddel (i.v.m. navigatie)
ground air conditioner aircovoorziening/luchtvoorziening (servicewagen op luchthaven)
ground airport equipment luchthavenmaterieel
ground assault grondaanval
ground attack grondaanval
ground attack aircraft jachtbommenwerper
ground attack fighter jachtbommenwerper
ground chart grondkaart (van luchthaven)
ground check controle op de grond
ground control vluchtleiding/verkeersleiding
ground controlled approach (system) naderingsradarinstallatie/landingsradarinstallatie
ground control station grondstation
ground crew grondpersoneel
ground defences grondtroepen en materieel
ground earth station grondstation
ground effect grondeffect/luchtkusseneffect
ground engineer grondwerktuigkundige
ground equipment gronduitrusting/grondapparatuur
ground fire afweervuur
ground flak unit luchtdoelgeschut/(lucht)afweergeschut
ground fog grondmist
ground handling grondafhandeling/afhandeling (van vliegtuig) op de grond
ground hostess grondstewardess/afhandelingsemployé
grounding vliegverbod; aarding (neerstorten)
ground light grondlicht (als baken)
ground load grondbelasting
ground loop grondzwaai
ground manoeuvre taxiën
ground missile grondraket
ground movements grondbewegingen
ground path grondbaan
ground personnel grondpersoneel
ground pounder jachtbommenwerper
ground power unit generatorwagen (op luchthaven)
ground proximity warning system grondnadering-waarschuwingssysteem
ground run uitloop/landingsrol
ground services gronddiensten
ground signal seinpanelen (voor parachutisten)
ground speed grondsnelheid (snelheid t.o.v. de grond)
ground staff grondpersoneel
ground staff engineer grondwerktuigkundige
ground station grondstation
ground steward(ess) grondsteward(ess)/afhandelingsemployé
ground strafing het beschieten van de grond
ground support grondsteun
ground target gronddoel
ground test grondproef
ground tug (vliegtuig)trekker
ground warning system obstakelradar
ground zero grondnulpunt (bij (kern)explosie)
*Group Captain kolonel/kolonel-vlieger
Group Commander groepscommandant
group ticket groepsticket
group visa groepsvisum
G-suit drukpak/anti-g-pak
G-turn scherpe bocht
guaranteed rating gegarandeerde stuwkracht
guaranteed thrust gegarandeerde stuwkracht
guidance pod geleidingsgondel/ externe geleidingshouder
guidance system stuurssyteem/geleidingssysteem
guided air missile geleide raket
guided air rocket geleide raket
guided missile geleide raket
guided weapon geleidewapen
gun tot kaliber 12,7 mm: mitrailleur; grotere kalibers: kanon
gun bay kanoncompartiment
gun fire geschutvuur
gun fire control radar vuurleidingradar
gunner boordschutter
gunner pedal schutterspedaal
gunner's control stick schuttersstick/schuttersknuppel
gunner's handle schuttersstick/schuttersknuppel
gunnery range schietbaan
gun ship kanonneervliegtuig ('vliegende tank', helikopter
of gewoon vliegtuig, b.v. de Hercules AC-130)
gun sight (richt)vizier
gun site geschutopstelling
gun system wapensysteem
gun turret geschutkoepel
gust windstoot/windvlaag
gust gradient windstootgradiënt
gust intensity windstootsterkte
gust loading windstootbelasting
gust lock roergrendel
gyro compass gyrokompas/tolkompas
gyro horizon gyrohorizon
gyro rotor gyrorotor
gyro spinner gyrorotor
gyrocopter autogiro
gyrodyne de gyrodyne (kruising heli/vliegtuig, eenmalig gebouwd
in de jaren '60)
gyro gunsight gestabiliseerd vizier
gyroplane autogiro
gyrosyn compass aardinductie-afstandkompas
H
H Hotel
H2S-radar H2S-radar (WO II, RAF)
haba haba (slang) vlug/en snel een beetje
hail hagel
hail strike hagelbui
hairline crack haarscheurtje
half Cuban eight halve Cubaanse acht (bepaalde manoeuvre)
half mill(ion) kaartschaal 1:500.000
halon extinguisher halonblusser
hamburger helper (slang) bijnaam bombardier-navigator of radar intercept officer
hammerhead hammerhead
hammerhead stall hammerhead
hand baggge handbagage
hand signal plak (zweefvliegen)
handle besturen
handler (plane handler) marshaller (op carrier)
handling besturing/bestuurbaarheid; afhandeling (van passagiers)
handling of passengers passagiersafhandeling
handling qualities bestuurbaarheid
handling test besturingstest
hand luggage handbagage
hands-off landing autopilootlanding
hands on throttle and stick HOTAS (besturing met alleen de knuppel en de gashendel)
hands on throttle collective and cyclic HOTCC (besturing met alleen de stick en de gashendel, in heli's)
angar hangaar
hangar deck hangaardek (op vliegkampschip)
hangarage stallingruimte (zweefvliegen)
hangar queen (slang) vliegtuig met vele gebreken waar onderdelen uit worden gehaald
voor andere vliegtuigen)
hang-glide deltavliegen
hang-glider hangglider/deltavlieger
hang-gliding hanggliding/deltavliegen
hang out the laundry (slang) het laten springen van de parachutisten (VS)
hang point hangpunt (van deltavlieger)
hard deck (US Navy) minimale vluchthoogte bij gevechtstrainingen
hard launched site extra versterkte lanceerbasis/lanceerinrichting
(bestand tegen atoom- en gewone luchtaanvallen)
hard runway harde baan
hardstand(ing) parkeerplaats op het platform
harmonize afstellen (het op één lijn brengen van kanon en vizier)
harness harnas/veiligheidstuig (parachute); harnas (van deltavlieger)
hat petje (thermalling hat) (zweefvliegen)
hatch luik
haul afstand; transport
hawk circle (US Navy) groep rondcirkelende vliegtuigen rond carrier die wachten
om te kunnen landen (zie stack)
hawkish oorlogszuchtig
hazard beacon hindernisbaken
haze heiig
H-bom hydrogen bomb (waterstofbom)
heading koers/richting; koershoek
head locker zie locker
head of training hoofd vliegopleidingen
head on a swivel (slang) goed in het rond kijken om te zien of er geen tegenstander
in de buurt is
head on pass van voren naderen
headset koptelefoon
headset microphone microfoon(tje) (aan koptelefoon)
head support hoofdsteun (aan vliegtuigstoel)
head-up display elektronisch scherm/vizier (op voorruit, geeft primaire
vlieginformatie)
heap (slang) vliegtuig (VS)
heap cloud stapelwolk
heater (slang) Sidewinder-raket (warmtezoekende raket)
heating coil verwarmingsspiraal (van luchtballon)
heat seeking warmtezoekend
heat seeking missile warmtezoekende raket
heat source warmtebron
heavy zwaar (i.v.m. weersverschijnselen,
b.v. heavy rain: zware regenval)
heavy bomber zware bommenwerper
heavy dayfighter zware dagjager (tegen bommenwerpers)
heavy fighter zware jager (tegen bommenwerpers)
heavy group bommenwerperformatie
*heavy landing harde landing
heavy landing check idem
heavy nightfighter zware nachtjager (tegen bommenwerpers)
heavy on the stick zwaar/moeilijk bestuurbaar
heavy weapons zware wapens
hectopascal hectopascal
hedge hopper piloot/vlieger/vliegtuig die/dat erg laag vliegt
hedge-hop(ping) (erg) laag vliegen/scheervlucht
hedge-skimming (erg) laag vliegen
height hoogte (AGL)
height above hoogte boven ...
height finder hoogtemeter/hoogtebepaler
height gain hoogtewinst
heli deck helikopterdek
heli pad helikopterplatform
helicopter helikopter/heli
helicopter approach path indicator helikopter-dalingshoekaanwijzer
helicopter attack helikopteraanval
helicopter blade helikopterblad
helicopter carrier helikoptercarrier
helicopter emergency medical service traumahelikopter
helicopter flight deck helikoptervliegdek
helicopter force helikoptereenheid
helicopter hangar helikopterhangaar
helicopter landing platform helikopterdek/helikopterlandingsplek
helicopter pilot helikoptervlieger/helikopterpiloot
helicopter platform helikopterplatform
heliport helihaven
heli-skiing helikopterskiën
helmet helm
helmet mounted display helmbeeldscherm
helo (US Navy slang) heli(kopter)
helo driver (slang) helikopterpiloot (US Navy)
hertz Hz/hertz
hesitation roll rol (vliegbeweging)
high alpha hoge vleugelinvalshoek
high altitude ... hoogvliegend(e) ...
high altitude aircraft hoogvlieger
high altitude fighter hoogvliegende jager
high and very high direction finding station zie HVDF (afkortingen)
high angle of attack grote vleugelinvalshoek/met de neus omhoog
(t.o.v. de luchtstroom)
high bypass engine bypassmotor
High Command opperbevel
high drift factor (slang) onbetrouwbaar (zie drift factor)
higher intermediate point idem (IATA-term)
high-explosive zeer explosief
high explosive anti-tank antitankgranaat of antitankraket
high frequency HF/hoge frequentie (3-30 MHz)
high frequency band(with) HF.../hoge-frequentieband(breedte)
high-frequency direction finding HF-richtingpeiling
high frequency direction finding station peilstation werkend op hoge frequentie
high G-turn scherpe bocht
high-intensity runway light system baanverlichting (als het druk is)
high key area aanknopingspunt (zweefvliegen)
high key point aanknopingspunt (zweefvliegen)
high-lift flap achterrandklep
high-lift wing vleugel met groot draagvermogen
high octane fuel brandstof met hoog octaangehalte
high-perfomance glider prestatiezweefvliegtuig
high pressure area hogedrukgebied
high pressure compressor hogedrukcompressor
high pressure turbine hogedrukturbine
high PRF (slang) zeer prikkelbaar (genoemd naar radarterm
pulse repetition frequency)
high-speed anti-radiation missile (zeer) snelle antistralingsraket
high-speed fighter snelle jager
high-speed jet supersonische straaljager
high-speed stall overtrekken bij hoge snelheid
high-tech war hi-tech oorlog (b.v. de Golfoorlog)
high tow hoge sleeppositie (zweefvliegen)
high velocity aircraft rocket HVAR/snelle ongeleide (vliegtuig)raket
high warble (slang) zeer geërgerd/geïrriteerd
high warble (slang) zeer geprikkeld/geërgerd
high-wing (aero)plane hoogdekker
hijack kaping
hijacker kaper
hijacking kaping
hill lift hellingstijgwind
hill soaring hellingvliegen (zweefvliegen)
hill upcurrent hellingstijgwind
Hindenburg, de
hinge scharnier
hinged baffle board uitklapbaar vlammenschild (op vliegkampschip)
hit treffer
hit and run tactics verrassingsaanval
hi-tech war hi-tech oorlog (b.v. de Golfoorlog)
hit probability trefkans
hit the silk (slang) uit een vliegtuig springen aan een parachute
*hoist operator winchman/lierman (in helikopter m.n. bij reddingen)
hold vrachtruim/laadruim
hold bagage ruimbagage
holding holding (periode in wachtgebied waarin gewacht wordt
op toestemming om te landen)
holding area wachtgebied (?)
holding area marking stopstreep (op startbaan)
holding pattern wachtfiguur (baan van vliegtuigen voor de landing)
holding point wachtplaats (in de lucht of op de grond)
holding queue wachtbaan
hold off afvangen (zweefvliegen)
hole luchtzak
holy Joe (slang) luchtmachtpredikant/luchtmachtaalmoezenier
home de basis
home (ww) aanvliegen (op baken)
home base thuisbasis
home defence verdediging van het vaderland
homer aanvliegbaken
homing aanvliegkoers; geleid/doelzoekend
homing adaptor aanvlieg-hulpantenne
homing beacon aanvliegbaken
homing device zender/baken; zoeksysteem
homing head doelzoekende kop
homing receiver aanvliegontvanger
home in on aanvliegen op
honk (BE) kotsen
hood kap/cockpitkap
hoo-ha (slang) ding(es)/geval/hoe-heet-het
hook vanghaak (op vliegkampschip); haak (zweefvliegen)
hook on aanhaken (zweefvliegen)
hook-up tanken in de lucht
hook-up weight inhaakgewicht (deltavliegen)
hoop mandring (ballonvaart)
hop (slang) (korte)vlucht
horizontal eight horizontale acht (vliegbeweging)
horizontal flight horizontale vlucht
horizontally opposed engine boxermotor
horizontal plane het horizontale vlak
horizontal situation display horizontale standaanwijzer
horizontal situation indicator horizontale standaanwijzer
horizontal slow rol de rol/vierpuntsrol (vliegbeweging)
horizontal speed horizontale snelheid
horizontal stabilizer horizontale stabilisator
horizontal tail wing horizontaal staartvlak/stabilo
horizontal tail(plane) horizontaal staartvlak/stabilo
horn balance hoornbalansvlak/balansgewicht
horsepower pk/vermogen
hospital aircraft hospitaalvliegtuig(en)
hostess stewardess
hostile fire vijandelijk vuur
hot air balloon (hete)luchtballon
hot bleed air hete aftaplucht
hot bleed air leakage lekkage van hete aftaplucht
hot cat mislukte katapultstart (te veel druk)
Hotel idem/H (de letter H)
hot gas breakout ontsnapping van heet gas
hot nozzle turbineluchtuitlaat
hot rock (slang) zie hot shot Charlie
hot shot Charlie (slang) vlieger die voortdurend over zichzelf praat (ook 'hot rock' genoemd)
hover (ww) stilhangen
hovering standvlucht/stilhangen
hover in ground effect stilhangen vlak boven de grond (bij helikopters)
hover out of ground effect stilhangen ver boven de grond/stilhangen zonder grondeffect
(bij helikopters)
hub (rotor)naaf; naaf/hub (luchthaven waarvandaan ook
naar vele andere bestemmingen wordt gevlogen (zie spoke(s))
hub airport hub-luchthaven
huff-duff (slang) (high-frequency direction finding) radio-richtingsbepaling
hug the landscape laag vliegen
hull romp
human-machine interface mens-machine-interface
human remains pouch lijkzak
Hummer bijnaam van de E-2 Hawkeye
hummer (slang) vliegtuig of wapen waarvan men de precieze naam niet meer weet
hurricane orkaan
hushkit idem (systeem voor geluiddemping)
hydraulic accumulator hydraulische accumulator; hydraulisch reservoir
hydraulic boosted controls hydraulische besturing
hydraulic circuit hydraulisch circuit
hydraulic cylinder hydraulische cilinder
hydraulic fluid(s) hydraulische vloeistof
hydraulic leak hydraulisch lek
hydraulic line hydraulische leiding
hydraulic pump hydraulische pomp
hydraulics hydraulisch systeem/hydraulische systemen
hydraulic system hydraulisch systeem
hydrofoil draagvleugelboot
hydrogen waterstof
hydrogen bomb waterstofbom
hydroplane watervliegtuig/drijvervliegtuig
hypersonic hypersoon
hypersonic aircraft hypersoon vliegtuig
hypersonic flight hypersone vlucht
hypersonic ramjet (engine) hypersone raket(motor)
I
I India
IATA agency IATA-agent(schap)
IATA agent IATA-agent
IATA recognition IATA-erkenning
IATA travel consultant IATA-medewerker
IATA/UFTAA Advanced idem
IATA/UFTAA Standard idem
ICAO council ICAO-raad
ice ijs
ice accretion ijsvorming
ice accumulation ijsafzetting
ice crystals ijskristallen
ice detection ijsmelding
ice detection system ijsmeldingssysteem
ice formation/forming ijsvorming
ice on runway ijs op de baan
ice pellets ijsregen
ice protection (system) ijsbestrijding(ssysteem)
icing beijzing/ijsvorming/ijsafzetting; bevriezen
icing conditions ijsvormingsomstandigheden
icing up ijsvorming/bevriezen
identification identificatie
identification beacon herkenningsbaken
identification feature identificatiemogelijkheid
identification friend or foe vriend-vijandidentificatie/IFF
identification mark(s) identificatieteken(s)
identified herkend/ontdekt/genoteerd
identifier identificatiemiddel
idle stationair (van motor of gas)
idle (ww) stationair draaien/lopen (van motor)
idling conditions nullasstoestand
IFF transponder IFF-transponder/IFF-zender-ontvanger
IFR traffic IFR-verkeer
ignition box ontsteking
ignition switch contactschakelaar
ILS approach ILS-nadering
ILS-marker ILS-baken
I'm a dot (slang) 'ik ben weg'/'ik ga' (verwijst naar hoe een vliegtuig eruitziet
aan de horizon, namelijk als een stip)
image intensifying equipment beeldversterkers/helderheidsversterkers
Immelmann (turn) immelmann (beweging van vliegtuig)
immigration immigratie
impact point het doel
inadequate separation onvoldoende separatie (tussen vliegtuigen)
inbound binnenkomend
inbound bearing aanvliegpeiling
incapacitation arbeidsongeschiktheid/uitschakeling/onwel worden
(van de bemanning of bemanningslid)
incendiary fosforgranaat/antipantsergranaat
incendiary (bomb) brandbom
inclinometer (in)clinometer/inclinatiemeter
incoming missile inkomende raket
incoming tourism/travellers inkomend reisverkeer/toerisme
independent sideband onafhankelijke zijband
India idem/I (de letter I)
indian night noises (slang) herrie (die het vliegtuig maakt; gepiep en gekraak)
indicated airspeed aangewezen (lucht)snelheid
indication/indicating system verklikkersysteem
inertia system traagheidssysteem
inertial couple/coupling traagheidskoppeling
inertial navigation mode traagheidsnavigatiemodus
inertial navigation system traagheidsnavigatiesysteem
inertia starter vliegwielaanzetter
infant not occupying a seat idem/NS
in-flight tijdens de vlucht
in-flight engagement als de haak de remkabel grijpt voordat de wielen het dek
van het vliegkampschip hebben geraakt
(kan schade veroorzaken)
in-flight magazine idem
in-flight refuelling tanken tijdens de vlucht/tanken in de lucht
in-flight refuelling probe vulbuis/brandstofslang
in-flight service idem
information counter informatiebalie (luchthaven)
information message informatiebericht
infrared infrarood (eventueel IR-...)
infrared camera infraroodcamera
infrared detector infrarooddetector
infrared homing head infraroodsensor (op raket)
infrared mirroring bescherming tegen infrarood
infrared missile infraroodraket
infrared scope infrarood-beeldscherm
infrared search and track system infrarood (zoek- en) richtsysteem
infrared sensor (display) infraroodsensor
infrared sight infraroodvizier
infrared signature infraroodbeeld van het doel
in ground effect met grondeffect (bij helikopters)
initial approach aanvangsnadering
initial approach fix door radiobakens vastgestelde postitie
waar de aanvangsnadering begint
initial climb het stijgen
initial flight plan initieel vliegplan
initial operating experience eerste vliegervaring/eerste gebruikservaring
initial point start van de aanval (startpunt)
initial rate of climb aanvangsstijgsnelheid
initial torque voorspanning
initial trainig basisopleiding
injection injectie/inspuiting
injection engine injectiemotor
inland binnenland
inlet inlaat
inlet air inlaatlucht
inlet temperature inlaattemperatuur
in-line engine lijnmotor
inner aileron binneste rolroer
inner boundary marker binnenbaken
inner marker (beacon) binnenmerkbaken
inner spoiler binnenste liftdumper
inner stator binnenste statorschoep
inner tyre binnenband
inner wing cell inwendige vleugelcel/vleugeltank
inner wing suspension binnenste vleugelophangpunt
inoperative niet in werking
inspection flap controleklepje
*inspection stamp inspectiestempel
installation brackery installatieplaatwerk
instruction les/instructie
instruction(al) flight instructievlucht/lesvlucht
instructor instructeur
instructor's seat instructeursstoel
instrument instrument
instrument approach instrumentnadering
instrument approach chart instrumentnaderingskaart
instrument approach procedure instrumentnaderingsprocedure
instrument arrival instrumentaankomst
instrument board instrumentenbord/instrumentenpaneel
instrument-controlled landing instrumentlanding
instrument departure instrumentvertrek
instrument flight blindvliegen/instrumentvliegen
instrument flight rating instrumentvliegaantekening
instrument flight regulations IVR/instrumentvliegregels
instrument flight rules IVR/instrumentvliegvoorschriften
instrument flying blindvliegen/instrumentvliegen
instrument guidance system instrumentsturingssysteem
instrument indication instrumentaanwijzing
instrument landing instrumentlanding
instrument landing system instrumentlandingssysteem
instrument meteorological conditions instrumentweersomstandigheden/instrumentvliegweer/IMC
(in IMC)
instrument panel instrumentenbord/instrumentenpaneel
instrument rating instrumentbevoegdheid/blindvliegbevoegdheid (bij PPL)
instrument runway instrumentbaan/baan voor instrumentlanding
instruments de instrumenten
instrument take-off instrumentstart
integral propeller integrale proppeller
integral spar geïntegreerde ligger
integral tri-plane vliegtuig met drie geïntegreerde stuurvlakkensets
(bij de Sukhoi Su-35)
integral wing tank integrale vleugeltank
integrated initial flight plan
processing system geïntegreerd initieel-vliegplanprocessysteem
intel inlichtingendienst
Intel Officer inlichtingenofficier of intel-officier
intel room intelruimte/intelzaal
Intelligence Inlichtingen (onderdeel)/inlichtingen
intelligence photos verkenningsfoto's
intelligence room intelruimte/intelzaal
intelligent missile zelfgeleidende raket
intended track beoogde koers
intensity intensiteit
intercept aanval/interceptie/onderschepping
intercept (ww) aanvallen/onderscheppen
interception aanval/interceptie/onderschepping
interceptor onderscheppingsjager
intercom intercom
interconnect (slang) vlieger
intercontinental ballistic missile intercontinentale ballistische raket
intercontinental flight intercontinentale vlucht
interdiction bestoken van vijandelijke infrastructuur
interference interferentie
interference drag interferentieweerstand
interline connection idem (aansluitende vlucht met toestel van andere maatschappij)
interline transfer idem (overstappen op vlucht met toestel
van andere maatschappij)
interlining idem (i.v.m. samenwerking in burgerluchtvaart)
intermediate approach idem
intermediate approach fix door radiobakens vastgestelde positie
waar de intermediate approach begint
intermediate landing tussenstop
intermediate season tussenseizoen
intermediate shaft tussenliggende as/as van de lagedrukspoel
intermediate stop tussenstop
internal bomb bay intern bommenruim
internal combustion engine (interne) verbrandingsmotor
internal cooler(s) koelingssysteem
internal load interne lading
internal tank interne tank
international arrivals internationale aankomsten/internationale aankomsthal
(op luchthaven)
International Civil Aviation Organisation idem/Internationale organisatie voor de burgerluchtvaart/ICAO
international date line datumgrens
international departures internationaal vertrek/internationale vertrekhal (op luchthaven)
international flight internationale vlucht
international general aviation internationale privé- en zakenluchtvaart (kleine luchtvaart)
international NOTAM office internationaal NOTAM-bureau
international standard atmosphere internationale standaardatmosfeer/ISA
interplane strut stijl tussen de vleugels
interrogator ondervrager
interrupt onderbreken
interrupted onderbroken
interruption onderbreking
intersection oversteek (banen die elkaar kruisen op luchthaven);
kruispunt/intersectie (van luchtroutes)
into the break afdraaien voor de landing/we gaan landen (gezegd vlak
voor een landing op een carrierdek)
introductory flight aanpassingsvlucht
inversion rugvlucht
inverted flight rugvlucht
inverted gull wing knikvleugel
inverted spin rugspin/rugtolvlucht
IRDS detection camera infraroodcamera
iron compass de spoorlijn (spoorlijn was in vroeger tijden, toen er nog geen
geavanceerde navigatie-apparatuur was, een markeringspunt
voor vliegers)
IR-signature infraroodbeeld van het doel
isolation system isolatiesysteem
itinerary reisschema/routeschema